Roskilde Bank: Skal Niels Valentin Hansen helt ned med nakken?

Bestyrelsen for Roskilde Bank vil nu anlægge et civilt søgsmål mod bankens tidligere direktør Niels Valentin Hansen. Ansvaret for bankkatastrofen skal endeligt placeres, og nu skal Valentin plukkes for alt hvad han ejer og har.

Lad mig starte med at sige, at Niels Valentin Hansen sandsynligvis har gjort sig skyldig i en nærmest uendelig række af forsyndelser. Vi taler om en hel by der er gået i sort, ødelagte pensionsordninger og børneopsparinger, der er gået tabt, fordi bankens rådgivere rådede forældre til at købe aktier i banken for børnenes penge. Set udefra lader det til Niels Valentin Hansen har stået i spidsen for en bank, der har gebærdet sig både amoralsk og inkompetent.

Alligevel vil jeg gerne spørge: Hvad skal et civilt søgsmål dog nytte? Han er skandaliseret for altid. Han er smidt ud af Rotaryklubben, og har mistet langt hovedparten af sin formue. Han vil sandsynligvis ikke kunne gå en tur gennem hovedgaden i Roskilde uden risiko for at blive lynchet af en flok bitre og forarmede pensionister. Han kan næsten hver dag læse om sine ugerninger i landets aviser. Selv Stein Bagger har vi mere sympati for – han tog dog i det mindste ikke børnenes penge.

Hvis nogen skulle placere et ansvar for skandalen i Roskilde Bank synes jeg Finanstilsynet skulle sætte sig i spidsen. Det er trods alt den myndighed, der bedst ved hvad der er foregået, og hvis de vurderer, at der er grundlag for at retsforfølge Niels Valentin Hansen og Co., så er det vel bare med at komme i gang og få meldt banditterne til politiet. Det burde Finanstilsynet gøre, hvis de vurderer, at sagen er tilstrækkelig principiel, og hvis der vitterligt er sket noget ulovligt.

Men det gør Finanstilsynet ikke. Hvorfor? Måske fordi tilsynet ikke er 100 pct. stolt over sin rolle i sagen. Man havde forudsætningerne for at gribe ind, men foretog sig efter alt at dømme ikke noget, før det var for sent. Det har været fremme, at tilsynet fik forkerte oplysninger fra banken, men hvis det er tilfældet, er der vel så meget desto større grund til at reagere.

Udover Niels Valentin Hansen er bankens bestyrelse også en del af sagsanlægget. Men det komplicerer naturligvis sagen at have læst det tidligere bestyrelsesmedlem Ib Mardahl Hansens forklaring , hvoraf det ret klart fremgår, at man skulle være endog særdeles skarpsindig, hvis man som menigt bestyrelsesmedlem gennem et par år skulle have gennemskuet hvad det var der foregik.

Derimod har jeg ikke meget fidus til den tidligere bestyrelsesformand Peter Müller. Jeg forstår et eller andet sted godt hvis nogen vil gå efter ham, for han burde nok have vidst hvad der foregik. Men han er et typisk eksempel på en bestyrelsesformand, hvor opgaverne er vokset ham over hovedet i takt med at banken voksede. Sikkert en dygtig købmand, men moderne bankdrift er noget helt andet, og det burde nogen have hvisket ham i øret inden katastrofen indtraf. I hans tilfælde skal retten nu vurdere, om han er så inkompetent, at det er ansvarspådragende.

Men igen – Roskilde Bank er en udløber af finanskrisen, som vi alle sammen er blevet ramt af i større eller mindre omfang. Det er et worst-case scenario, og hvem ved hvor mange banker der kunne være blevet ramt af det samme, hvis tilfældet havde villet det? Hvis ikke finanskrisen var indtruffet havde alt muligvis været i sin fineste orden.

Jeg tror ikke det civile søgsmål gør nogen klogere eller lykkeligere. Tværtimod – det vil blive mindst 4 år med en sag, der vil slide på alle involverede. Det vil ikke skabe nogen form for værdi. Jeg synes hellere man skulle komme videre med at genskabe den finansielle infrastruktur i Roskilde. Brug kræfterne på noget konstruktivt. Det gør man ikke med en opslidende retssag, der kun skaber yderligere splittelse.

30 responses to “Roskilde Bank: Skal Niels Valentin Hansen helt ned med nakken?

 1. Valentin Hansen & Co’s ofre er vel bare et udtryk for at “den kloge narrer den mindre kloge” og nu står bestyrelse og formåede sure aktionærer i kø med deres søgsmål her på bagsiden af RB’s konkurs. Om tidligere bestyrelsesformand Peter Müller kan kun siges at han må være som taget ud af serien “Matador”. Det var en ren “Tantebestyrelse” som Valentin Hansen åbenbart kunne køre rundt i manegen efter eget forgodtbefindende.

 2. “Men igen – Roskilde Bank er en udløber af finanskrisen, som vi alle sammen er blevet ramt af i større eller mindre omfang. Det er et worst-case scenario, og hvem ved hvor mange banker der kunne være blevet ramt af det samme, hvis tilfældet havde villet det? Hvis ikke finanskrisen var indtruffet havde alt muligvis været i sin fineste orden.”

  Tjah .. husker du politikeren Hans Engell? En sen nat i 1997 kolliderede han med en betonklods på Helsingørmotorvejen i færd med at køre hjem med en solid kæp i øret.

  Nu kan vi alle ramme en betonklods på en meget uheldig dag, så hvad var problemet? Det var naturligvis branderten. Her var tale om en person, der for det første brød loven groft, og for det andet tog utilstedelige ricisi med eget og andres liv. Ingen aner desuden hvor mange branderter han med held har listet hjem i tidens løb. Men nu gik det så galt dengang i ’97.

  Og det er faktisk en god analogi til Roskilde Bank. Som minimum har de taget en lang række vanvittige ricisi i troen på, at fremtiden, modsat fortiden, ville være helt velordnet og krisefri. Gamblingen gik godt mange gange på vej op, men før eller siden ville det gå galt med et brag. Så på den måde er Roskilde Banks ulykke lige så selvforskyldt som Hans Engells natlige dans med betonklodsen.

  Om der desuden er foregået ulovligheder, det bliver der nok gravet ivrigt i for tiden.

  Desuden har Roskilde Bank (sammen med lige så risikovillige udlånere såsom Amagerbanken og BRF Kredit) været aktivt medskabende til boligboblen og de nuværende tømmermænd.

  Der er naturligvis tale om et internationalt fænomen. Der har siddet mange små og store fyrster i stil med Niels Valentin Hansen rundt omkring og verden spillet kvit eller dobbelt. Men det frikender alligevel ikke Roskilde Bank for medskyld i dets egen situation. Dette er ikke kun “frø af ugræs over hegnet”. En stor del af ukrudtet er skam hjemmegroet.

  Hvad det civile søgsmål skal gøre godt for? Tjah. Pengene er nok formøblet, så selv om man plukker den tidligere direktør for hver en krone, så bliver uretten ikke gjort god igen. Så mange penge har han simpelthen ikke. På den anden side er det jo ikke i sig selv en grund til ikke at straffe ham. Retssystemet er fyldt med sager, der slider på de involverede. Giver det f.eks. værdi at bure en bankrøver inde, eller burde man hellere sende ham på et ferieophold? Men det er jo en almen diskussion om forbrydelse og straf ..

 3. @Martin Olsen:

  En bankrøver bliver naturligvis retsforfulgt. Men det er myndighederne der gør det, fordi der er tale om en indlysende forbrydelse.

  I dette tilfælde vælger staten at hævne sig pr stedfortræder. Man bruger den statsindsatte bestyrelse til at rejse sagen på baggrund af en advokatundersøgelse, som man må gå ud fra at skatteyderne i sidste ende også kommer til at betale.

  Det er det der undrer mig. Hvis der er så mange ulovligheder, hvorfor skal myndighederne så ikke agere direkte? Hvad er det der foregår?

  Jeg tror der er bagt en rævekage på højeste niveau hvor man har sagt: Vi vil ikke involvere staten direkte i at få ansvaret placeret -derfor bruger vi civilt søgsmål. Det er en ulækker adfærd, og der er nogle advokater, der gnider sig i hænderne nu.

 4. Der er da noget rive ravende galt når en bankdirektør skriver brev til folk med en friværdi på et par hundredetusinder og opfordrer dem til at belåne ( geare ) denne friværdi for at købe Roskilde bank aktier eller useriøse obligationer som i Jyske banks tilfælde i deres grådighed. Hvad med det unge par i Roskilde som havde arvet og blev overtalt til at geare denne arv ? Resultatet er idag at de skylder millioner væk fordi en skruppelløs bankdirktør tilsidesatte al moral i jagten på profit. Der er da noget galt hvis ikke de kan straffes.

 5. Ja stop disse nytteløse retsager der formentlig kun er sat sammen for at gøre advokaterne rige på bekostning af den almene borger.
  Disse bestyrelsesmedlemmer ved jo godt de har lavet nogle dyrebare ansvarsforsømmelser. Det tjener intet formål at gøre bestyrelsen personlig og solidarisk økonomisk ansvarlig hvis den istedet lover på æresord ikke at gøre det igen. Stop disse umenskelige krav til bestyrelserne, de er jo kun mennesker lige som du og jeg, der for en ussel aflønning prøver at varetage aktionærenes interesser.

  Lad os nu tage hinanden i hånden og se fremad, og fokusere på noget konstruktivt. Jeg er sikker på det hele bliver meget bedre imorgen..

 6. Jeg ikke, hvem der påfører aktionærerne og skatteborgerne størst tab – den nye eller den gamle ledelse?

  Tænk hvad en redelig kommerciel tankegang kunne have reddet af værdier – både på op- og nedturen.

 7. Roskilde Bank er ikke et offer for finanskrisen, det er en søforklaring som de involverede parter kan bruge når de vil bagatellisere deres egen rolle i sagen.

  Roskilde Bank er blevet drevet af en flok amatører der på den ene side har været med til at overbelåne ejendomme som ikke kunne give et afkast der var stort nok til at servicere gælden i de pågældende ejendomme – ejendomme der for manges vedkommende var ejet af ejendomsbranchens rædselskabinet.

  På den anden side har der siddet en folk menige medarbejdere og oversolgt bankens aktier, lånt penge til folk således at de kan købe flere bankaktier og alt det blev gjort på en måde som er total i strid med det man lære første dag på bankskoles begynderkursus i investeringsrådgivning.

  Meget enkelt så er Roskilde Bank et skole eksempel på hvordan en stor flok amatører kan samles i en virksomhed og drive den med det ene formål at sætte egen indtjening over regler, etik og almindelig sund fornuft. En virksomhed som har haft en virksomhedskultur som er et studie værd og at det er lykkedes den gamle ledelse at forføre så mange medarbejdere uden at de har råbt vagt i gevær er imponerende.

  Det eneste man kan sige er at det er trist for de medarbejdere der ikke har været en aktiv del af dette cirkus og de medarbejdere der sidder med en dårlig smag i munden over at de deltog aktivt i det massive salg af bankaktier som følge af gruppe presset.

  At så Finanstilsynet har været meget passive og tavse er noget som politikerne må se på længere nede af vejen – jeg tilhøre ikke dem der har ondt af dem som bliver sagsøgt lige nu.

 8. I bagklogskabens lys…

  Imponerende så kloge alle er blevet i løbet af 2008/09. At banken valgte at fokusere på et segment af forretning (ejendomme) som alle syntes gik fantastisk, kan kun et bagstræberisk fjols nu sidde og skose dem for. Det er sådan noget man som aktionær er forpligtet til at sætte sig ind i INDEN man køber aktier og indkalkulere i sin risiko-vurdering.

  MEN:
  Der er ét kritisabelt forhold som kan tilskrives en egennyttig adfærd hos Valentin:

  Han opfordrer bankens kunder ved opsøgende salg via sine ansatte, til at optage lån i banken for at købe bankens egne aktier, som derved stiger i værdi pga den større efterspørgsel.
  Derved manipulerer han kursen på aktierne opad – antageligvis med det motiv at han selv har millioner af optioner/aktier i beholdning.

  Så hans personlige kreditgivning/accepter hen over hovedet på en uafhængig kreditafdeling, kunne risikere at begunstige ham selv voldsomt. Det er muligvis en variant af enten mandatsvig, bedrageri og/eller kursmanipulation og i strid med Finanstilsynets regler om uafhængighed i kreditvurderingen.

  Resten er bare ævl efter min mening…

 9. Rævekager:

  Ja det er vist helt rigtigt set.

  Både denne og Stein Bagger sagen, er jo blot billeder på hvordan hele systemet har fungeret de sidste mange år.
  Ingen ønsker at snage for meget i disse sager, da det jo straks vil udstille hele systemet som pilråddent.

  F.eks. – hvor mange højtstående personer er personligt involveret i sagerne, og har selv profiteret hensynsløst?

  Feberredningen af Danske Bank dækker vel også over dunkle forretninger, men her er det ikke blot Hr og Fru Jensen der er i klemme?

  I hvert fald er det et faktum, at rigtig mange værdier er omfordelt(ikke skabt eller tjent) i det sidste årti’s finansielle cirkus.

  Så rigtig mange har mere end almindelig lyst til KUN at fremad. Her kan medierne dog være en stor hjælp, så det ikke sker.

  Personligt synes jeg Stein Bagger og Valentino er temmelig uinteressante. De tjener blot som prygelknaber(fortjent ganske vist), men det er jo længere oppe i systemet fejlen skal rettes, for Valentino’er vil der altid være nok af.
  Alt dette var jo aldrig sket, hvis ikke det var fordi hele systemet har svigtet(i høj grad også politisk).
  Der har jo faktisk været massive advarsler mod det finansielle vanvid i mange år. Men kritikken blev jo godt og grundigt hånet og gjort til skamme.

 10. @Sperling

  “Jeg tror der er bagt en rævekage på højeste niveau hvor man har sagt: Vi vil ikke involvere staten direkte i at få ansvaret placeret -derfor bruger vi civilt søgsmål.”

  Det har du desværre nok ret i. Hvis man graver et spadestik dybere, så ligger en meget stor del af ansvaret hos et slapt finanstilsyn og hos kortsigtede politikere, der troede på evig optur og træer, der vokser ind i himlen. Så hellere få Valentins hoved på et fad. Få mennesker i Roskilde ville have ondt af, hvis han blev plukket for alle ejendele, erklæret fredløs og ekspederet til Island med et vikingeskib, ligesom man gjorde i de gode gamle dage.

  Regeringen har naturligvis intet ansvar for at have pustet boblen op. Faktisk bladrer de vist stadig i ordbogen for at finde ud af, hvad ordet betyder :)

 11. Hvis han, blandt mange, ikke skal helt ned med nakken, hvem f….. skal så ?

  Valentino, Bagger, Jensby, Riskær, Hafnia idioten, Nordisk Fjer idioten, og alle de andre ved udemærket hvad de har lavet. Altså er det med fuldt overlæg.

  Og skal de ikke straffes, så må vi jo nedlægge retsstaten Danmark – Basta.

 12. @Bo Rasmussen

  Selvfølgelig skal de straffes og allerhelst med personlig ruin, det er nemlig noget de kan forstå.
  Men det må bare ikke fjerne fokus, fra de forbrydere der sidder længere oppe i systemet.

 13. Man kan slet ikke se bort fra, at mange mennesker i Roskilde har et virkelig dybfølt behov for en regulær og usmykket hævn over Valentino og slæng, for overhovedet at kunne komme videre med deres nu stærkt amputerede pension eller økonomiske grundlag i det hele taget.

  Nu ved jeg jo udmærket, at der er en tendens til at være lidt ligeglad med aktionærer og deres ulykke, ikke mindst i Finanstilsynet, men man skal lige prøve at forstå, at en meget stor del af disse RB-aktionærere slet ikke er de typiske aktionærere, men rigtig mange er “ganske almindelige småfolk” uden nogen som helst baggrund for at investere i aktier.

  Men får disse mennesker, der har sparet op til alderdommen i deres huse eller på bankbogen, pludselig et personligt brev fra selveste Mr. Roskilde, underskrevet personligt af den pæne mand, som alle i Roskilde, på nær f.eks. Bjørnen, så op til som en afgud, så kan man da ikke fortænke disse mennesker i at lade sig overtale til at blive aktionær i den gode bank.
  Det synes jeg ikke man kan laste og håne dem for. De ville jo aldrig drømme om at købe aktier andre steder, kun fordi det lige netop var RB, købte de aktier.

  Det hjælper ikke disse menneskers retfærdighedssans at Statens vagthund, det uduelige Finanstilsyn, i den grad har svigtet, og der med sikkerhed også ligger mange andre lede rævekage bag denne manglende indgriben i svineriet i RB.
  Kald det bare bagklogskab, men for mit vedkommende har jeg kun haft aktier i RB i de senere år i meget korte perioder ad gangen, og er hele tiden røget ud, når der har været lidt fortjeneste på disse. Sidst var en af de sidste dage i RBs liv, hvor det lykkedes mig at tjene en skilling på de mange rygter der florede. Ligrøveri, ja det kan man kalde det! Jeg var i mange år meget skeptisk over for en sådan kometagtig udvikling. Min oprindelige skepsis blev vakt på den generalforsamling, hvor netop Bjørnen første gang blev opstillet som kandidat til bestyrelsen, men hvor den ryklappende majoritet fik holdt ham ude. Så besindede man sig på næste GF og fik ham ind, idet man indså, at det måske var lettere at lukke kæften på ham, når først han var lukket ind i systemet. At hans kamp så var nyttesløs pga af det værdiløse Finanstilsyn, er jo forfærdeligt.
  Får man ikke statueret et eksempel for andre bankledelser med anløben karakter er det da helt hen i vejret tåbeligt. Ser man andre steder, at det kunne man altså slippe afsted i Roskilde, ja men så er det jo bare med at komme videre med fup, svindel og humbug.

  Jeg er ikke så naiv, at jeg tror det off. system vil gøre noget for seriøst at afklapse disse inkompetente typer, der har forvoldt så mange mennesker så megen skade. I bedste fald vil man udtale en misbilligelse af den førte kreditpolitik og dermed slut.
  Det kan de voldførte aktionærere slet ikke leve med resten af deres dage, medens de ser på at skurkene boltrer sig videre, for de svegne aktionæreres penge.

  Jeg kan kun tilslutte mig Bo Rasmussens indlæg, vel vidende at aktionærerne vil ikke få en bøjet 50 øre ud af alle anstrengelserne, men en velfortjent hævn og grundlag for at kunne komme videre.
  De burde i det allermindste få fri proces!!!

 14. Netop Sperling! Hvis Politiet ikke har noget grundlag, hvorfor skal den nye bestyrelse saa bruge penge paa denne sag??! total landsbytosse adfärd!

  Fakta er at der i Roskilde bank har siddet en ledelse som ikke forstod hvad de lavede. Alternativt har de formaaet at lave Danmark historiens störste pyramidespil, hvor de selv forhaabenligt har formaaet at rive en masse til sig. Dog ser det ikke saadan ud, ergo har de blot väret en flok amatörer som beskrevet af andre ovenfor.

  Men den vigtigste omständighed her maa väre bestyrelsen, da intet af dette kunne väre foregaaet uden bestyrelsen godkendelse. Den smukke beretning om baggrunden for ageren fra Ib Mardahl er värdilös, da han blot bekräfter sin egen uvidenhed gennem det forsvar han präsenter.

  Det er helt tydeligt at han og for den sags skyld de övrige bestyrelsesmedlemmer ikke har haft noget indsigt i hvad bankvirksomhed og den naturlige gearing af regnskab som er fundamentet for den type virksomhed, gaar ud paa. Ellers ville dette väre blevet standset noget tidligere.

  Paa engelsk hedder det management reporting samt “systems and controls” og indenfor enhver virksomhed gaar det saare simpelt ud paa at man faar nogle oversigter som direktion og bestyrelse der viser i hvilke segmenter man har sine kunder, hvem er med navns nävnelse de störste kunder (pareto princippet 80% af forretning kommer fra 20% af kunderne…), hvilke produkter köber de og ligesaa paa leverandör siden.

  Enhver med et par aars merchantbanking baggrund ville med det samme kunne se at man laa og udlaante langt til kunderne mens man selv laante kort ligesom Northern Rock i England. Ergo spillede man hazard hvis renten steg eller udbuddet af kredit ville falde da det automatisk ville presse prisen paa penge op og göre sikkerheden fra kunderne (ejendomme) mindre i värdi. Men det var der ingen der saa, ligesom en marketing fyr ikke kan komme med de bedste tekniske raad hvis han sad i bestyrelsen for et ingeniör firma….

  Det gode ved denne historie er heldigvis at det er begyndelsen af den stärkt paakrävede professionalisering som Danmark har brug for, hvis vi skal kunne fölge med i globaliseringen.

 15. Det er forkert hvis ikke direktion, bestyrelse og revision bliver stillet til regnskab. Alle kunder er blanket af så er der tale om grove fejl må de være med til at dække.

 16. @ Allan Skovmand

  Nu er det jo sådan at evner man ikke at sætte sig ind i substansen, forekommer alt jo at være ævl…

  “””Imponerende så kloge alle er blevet i løbet af 2008/09. At banken valgte at fokusere på et segment af forretning (ejendomme) som alle syntes gik fantastisk, kan kun et bagstræberisk fjols nu sidde og skose dem for. Det er sådan noget man som aktionær er forpligtet til at sætte sig ind i INDEN man køber aktier og indkalkulere i sin risiko-vurdering.”””

  Den almindelige aktionær har ikke skyggen af chance for at sætte sig ind i hvor eksponeret banken er mod ejendomme. Ej heller at man har samlet de ejendomsinvestorere op som var bandlyst alle andre steder.

  De andre banker som har lånt Roskilde Bank mere end 250.000 de havde alle muligheder for at kende bankens rette tilstand, eller ihvertfald meget bedre muligheder end den almindelige aktionær. Alligvel valgte finanstilsynet med TILBAGEVIRKENDE kraft at frede disse långivere, som tjente gode renter.
  Myndighederne eksproprierede aktionærernes penge, og gav dem til banker som med åbne øjne havde udlånt penge.

 17. @ Carsten Munck

  Nu har jeg ikke gidet læse et regnskab med noter fra Roskilde Bank, men det forekommer mig unaturligt hvis ikke banken i sine regnskaber nævner bare lidt om de 20% udlån som udgør 80% af udlåns-massen (eller de 5% som udgør 95%).

  Ellers må jeg igen sige; lad være med at investere i en virksomhed som ikke i et revisionspåtegnet dokument redegør for sin risikoprofil (ja, ja, I know, I know, Stein Bagger/KPMG…). Man har selv pligten til at undersøge hvad man køber.

  Problemet opstår når banken anvender sit tillidsforhold med kunderne OG sin position som “bedre vidende” til at telefonsælge investeringsprodukter til folk uden økonomisk forståelse. DET er forkasteligt.

 18. @Sperling

  Helt enig i at finanstilsynet burde have fattet mistanke tidligere og dem der skulle have startet sagen.

  Jeg er derimod ikke enig i, at et civilt søgsmål ikke vil gøre nogen klogere eller lykkeligere, ej heller at det ikke vil skabe nogen form for værdi. Der har været så meget postyr om denne sag, at den næppe vil være tjent med at gå i den juridiske glemmebog. Hovedpersonen er jo ”blot” dømt af ”folkedomstolen” der repræsenterer omkostningsfri moral og endvidere oftest styres af pressen.

  Der bør fældes dom over, hvorvidt det skete er moralsk forkert, juridisk forkert, begge dele eller hverken eller. En sådan domsfældelse kan skabe præcedens fremover. Det skylder vi det danske samfund overfor omverdenen, samt vi (der stadig) er kunder i de danske banker.

 19. Det kan være besnærende at undgå en retssag og 4-6 års kamp i de danske retssale, men…….

  Det bringer os ikke videre i kampen for en dynamisk og retfærdig dansk banksektor.

  En bankdirektør, der egenhændigt driver banken uden om bestyrelse og formanden.

  En formand for bestyrelsen, der ikke magter opgaven, at styre banken og direktøren.

  Et banktilsyn, der er ekspeditionskontor for en grådig bankdirektør.

  En retssag kan forhåbenligt fastlægge et ansvar og dermed anvise hvor samfundet kan gribe ind og gøre det sværere at frasvindle almindelige småsparere deres aktieinvesteringer.

  Derfor ser jeg frem til en retssag. Men der er fortilfælde, hvor retssager ikke har ført til noget, for eksempel retsagen om Varde Banks lukning i 1990’erne.

 20. Samtlige banker er jo bare forretninger der sælger penge så dyrt som muligt,økonomisk rådgivning bør søges udenfor bankverdenen. Selvfølgelig skal bestyrelser og direktører stå
  til regnskab for den dårlige rådgivning der er ydet til kunderne. Men hvorfor har vi et offentlig finanstilsyn, betalt af skatteyderne som ikke fungerer.

 21. I går viste Horisont hvorledes dun produceres stik imod EU regler på området. Det er kun skæglovgivning. Alle ved det foregår, men ingen griber ind. Profit forud for etik og moral. Sådan er det i erhvervslivet. Politikkerne laver lovgivning for at pacificere borgerne ikke for at sikre samfundet effektivt mod de forhold som lovgivningen skulle forhindre.

  I sidste ende profiterer politikkernes officielle finanser jo også på lovovertrædelser der øger væksten i samfundet og skaber større skatte -og afgifstindtægter.
  De er kun hurtigt ude når lovovertrædelserne rettes mod statens finanser.

  Et andet eksempel. Politikerne reviderede autorisationsloven for – officielt – at komme den uheldige praksis med at alle kunne udføre f.eks. kloakeringer, hvis blot de kendte en autoriseret kloakmester til at “skrive for” det udførte arbejde til de offentlige myndigheder på området.
  Alligevel fortsætter praksis uforstyrret blot skal kloakmesteren nu lave en proforma kontrakt, hvor han angiver at have lejet den arbejdskraft som har udført arbejdet.

  Det er overtrædelse af straffelovens § 163 (urigtig erklæring til offentlig myndighed)såvel som autorisationsloven.

  Politiet lukker imidlertid en anmeldelse på baggrund af at den anmeldte oplyser at have lejet den arbejdskraft som udførte arbejdet og så er der ingen lovovertrædelse ifølge de officielle myndigheder på området.

  Hvem andre i samfundet slipper for retsforfølgelse blot fordi de selv angiver ikke at have overtrådt lovgivningen?

  Mit indlæg kan synes langt væk fra emnet, men er analogt til det der er foregået i den finansielle sektor og viser at lovovertrædelser i erhvervslivet kun straffes hvis de er en trussel mod statens indtægter.

 22. >>Men igen – Roskilde Bank er en udløber af finanskrisen, som vi alle sammen er blevet ramt af i større eller mindre omfang. Det er et worst-case scenario, og hvem ved hvor mange banker der kunne være blevet ramt af det samme, hvis tilfældet havde villet det? Hvis ikke finanskrisen var indtruffet havde alt muligvis været i sin fineste orden.

 23. >Men igen – Roskilde Bank er en udløber af finanskrisen, som vi alle sammen er blevet ramt af i større eller mindre omfang.

 24. Det er ikke en udløber, men jo netop det som er finanskrisen. Det finansielle cirkus, som kun kører så længe alle er med til at puste det hele endnu højere op. Når luften siver ud, falder det hele sammen. Det vidste Vallentin og alle de andre som sørgede for at puste varm luft ind i et system som slet ikke indeholdt de værdier man bildte hinanden ind.

 25. Martin Olsen

  Roskilde bank, er sgu ikke en udløber af finanskrisen – den bank var faldet under alle omstændigheder. Valentino havde skævredet den bank i lang lang tid – og det vidste ledelsen godt.

  Derfor havde de mere end travlt med at lokke intet vidende kunder , til at købe deres aktier.

  Det der er foregået i Roskilde bank, er vel det nærmeste man kommer på en omvendt Stein Bagger.

  At der så også er en masse andre organer, a’la
  finanstilsynet, som jo åbentlyst heller ikke er deres opgave voksen – jamen det kan vi sgu da heller ikke bruge til noget, vel……….

 26. Nu har jeg ikke til sinde at sabotere Sperlings skarpe blog, men nedenfor er den korte liste af baggrunden og hvorledes et muligt anklage skrift mod Roskilde Bank og alle de övrige idiot direktioner i banker som er gaaet ned og finanstilsynet burde se ud. Om noget burde Bjerre-Nielsen og övrige fra Finanstilsynet sigtes for embedssvig da deres role er skandalös i hele dette cirkus. Det samme gör sig gäldende for FSA og SEC. Nogle vil maaske mene at det er politkernes skyld, men de ved ofte ikke hvad der er op og ned indenfor finans, derfor maa ansvaret ligge hos den tilsynsförende myndighed – Finanstilsynet.

  Mest logiske beslutning er at lukke det og rykke alt ansvaret over til Nationalbanken som ogsaa har kontrollen og ser pengeströmmen samt laangivning til bankerne.

  Den samlede blog kan findes her i noget der nok er Europas (inkl UK) mest dynamiske blog – finanssiderne hos Telegraph.

  http://www.telegraph.co.uk/finance/comment/jeffrandall/5984321/Bankers-are-jumping-for-joy-but-they-dont-live-in-the-real-world.html

  Kommentaren fra en blogger Ken Harvey 7. august kl. 12.41 PM:

  As this ancient banker has written on blogs elsewhere – this is not a recession in any accepted sense. This is a world banking system which has irrevocably crashed. Zillions in value has been lost and it will take a decade or two, to repair the damage.

  What has happened? Until this is understood, no appropriate decisions can be taken in an attempt to put matters right.

  1. Mixing very different businesses. The very sensible Glass Steagall Act of 1933 was effectively whittled away from the mid ‘eighties (big bang and all that) and finally ditched in 1999. The rest of the world followed the New York/London lead. This enabled the mixing of commercial bank and investment bank operations, giving the investment banking business access to the one thing that they had always lacked – money: this in the form of customers’ deposits – granny’s savings account. (Previously they had little to lend but their name). This is how the “investment banking” business was financed.

  2. Profit pressure. Shareholders, largely my and your pension funds, demanded ever increasing profits. One has to go back to the days of the Wilson government to understand why British bank shares became a target for those wanting high profits, instead of the bluest of blue chips held only for the safety of widows and orphans. The practice of declaring profits after transferring undisclosed amounts to “Hidden Reserves” was banned. It sounded sensible, but as many bankers of my era pointed out, it would bring bank chairmen under pressure for profits with the loss of the traditional dictum that a banker’s first responsibility is not to his shareholders, but to his depositors. To meet the ever increasing shareholder demands, both as to profits and share price, banks had increasingly to resort primarily to their gambling arm, the “investment” division.

  3. Mixing of very different businesses. From the mid ‘eighties, banks were allowed to own building societies, and the latter were allowed to become banks. Bankers of my era were horrified. Dress it up how you like, a domestic mortgage takes twenty years or more to repay, and it cannot conceivably be financed by bank demand deposits. It cannot safely be done. Bankers of my era were guilty of rather looking down on the building societies, but we recognized that they were properly financially structured for what they did, and very well they did it.

  4. The opening up of the banking system globally. This proceeded over twentyfive years or so. Foreign banks were allowed to take deposits from the public away from their home base. We had Icelandic banks all but unregulated, taking money from granny. We allowed A.I.G. Financial Products Limited to register itself as a bank in London and as a result go unregulated as an insurer, in either London or New York.

  5. Bonuses. The bonus culture crept in from the investment banks. A good trader, whatever the market, can make his employers a lot of money. Traditionally the good ones have been very well paid, and so they should be. But there is a big difference between high salary, and reward for results. A high salary breeds a high regard for safety and thus salary continuation. A bonus reward, be it for trader or chairman of the board, introduces moral hazard. That hazard affects every man jack in an organisation. The dictum of, ‘we don’t lend our own money but that of our depositors’, disappears and is replaced by, ‘don’t do anything that could affect the Chairman’s bonus’.

  6. Deliberate bad lending. The chairmen had to produce ever increasing high jumps in profits and there was only one way that they could do that – they had to write bad loans! How was a so called bank such as Northern Rock to keep increasing profits?
  It had little capital, little customer deposits, and massive debt to the “interbank market”. (Anybody who thinks that the “interbank market” is a fixture in the monetary scheme of things, rather than a temporary aberration, should not be in the employment of any bank). It could not increase profits by making good loans but had to make bad ones. There was no other way to ‘earn’ the profits required. From the mid ‘eighties
  derivatives were developed. They were devised and sold by young maths graduates who had an astonishing understanding of equations. They had zero experience or understanding of cross party risk. The risk asset managers became regarded as old fuddyduddies who were too innumerate to understand numerical risk elimination. They were a threat to bonuses. The internal auditors, the other people who since time immemorial have kept banks on the straight and narrow path were similarly downgraded by replacement with younger men who “understood the new dynamics”. The bonuses ruled the day from the chairman to the
  doorman.

  7. The regulatory framework became a joke. The central bank, whose raison detet is the regulation of the banking system, had its essential responsibility taken away from it,to be replaced by a job that a couple of office boys could do once a month in their lunch hour. In charge of this institution we have had a man who I believe is fully intelectually up to the real job, with the one failing that he is not of a disposition which
  would have enabled him to stand up to the government when the need became apparent some long time ago. Government enjoyed the tax revenue. The regulators were consequently living in a don’t rock the boat atmosphere.

  Result. An untold some of money, trillions, has been lost FOR EVER. Where has it gone? It has gone on dividends and bonuses and the champagne life style. Like Madoff’s billions, it has not been pugged away in Switzerland, it has been spent never to return. When you read that a bank has made bad debt provision of x billion this last quarter, that is not x billion that has been lost these past three months. At best it is a figure for money lost some long time ago and, at worst, simply the largest figure that the chairman is prepared to declare in this set of results. Much of it was lost on the day it was written on to the books, a la Northern Rock.

  Whether there is a way out, is beyond the intellect of this old gentleman, but of absolute certainty we shall never recover while moral hazard is allowed to remain. Seeing that the House of Commons seems unable to eliminate the moral hazard in its own seat, I am left fearful for the welfare of my grandchildren.

 27. @Peter Thomsen

  Nu er det altså ikke raketvidenskab, at regne ud at penge ikke vokser på træerne og at man ikke kan blive rig af lånefinansieret forbrug.
  Ej heller at boligpriser stiger for evigt???

  Dette faktum skal ingen politikere have lov at stikke af fra. Men bevares finansverdenen er også skyldige som bare F..

  Dette her er og bliver primært et politisk/systemisk problem.

 28. Our Brand-new babyliss campaign Works While You Go to bed : )
  professional nike broncos #92 elvis dumervil orange team color womens portrait fashion nfl game jersey suitable choices http://www.kristiania.com/documents/nba-jerseys-wholesale-free-shipping/professional-nike-broncos-92-elvis-dumervil-orange-team-color-womens-portrait-fashion-nfl-game-jersey-suitable-choices.asp

 29. In the great design of things you’ll get a B+ just for effort. Where exactly you actually misplaced everybody ended up being on all the particulars. You know, it is said, the devil is in the details… And it couldn’t be more accurate right here. Having said that, allow me say to you what exactly did deliver the results. The text is pretty engaging and this is most likely why I am taking an effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. 2nd, while I can certainly notice a jumps in reason you come up with, I am not certain of exactly how you appear to connect your details which inturn help to make the actual conclusion. For the moment I will, no doubt yield to your issue however hope in the future you connect your facts much better.
  lv monogram fascination lockit m40602 http://www.pplmechanical.com/discount.asp?lv-monogram-fascination-lockit-m40602-b-295.html

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *