Søren Eriksen forgår og Ralf Hemmingsen består

DSB har fyret Søren Eriksen med en loren begrundelse om uorden i nogle regnskaber, som ingen kan gennemskue. Sagens kompleksitet forstærkes af, at DSB er underlagt to forskellige revisionssystemer – Rigsrevisionen og ”almindelig” revision, fordi dele af DSB er blevet “privatiseret”. Men på grund af de to sideløbende systemer er revisionen politisk inficeret, for Rigsrevisionen kompenserer nemlig for deres manglende faglige indsigt ved at tolke de politiske signaler mest opportunt. Og dermed sløres billedet af hvem der har det egentlige ansvar for fyringen af Søren Eriksen.

Men der er ikke stor tvivl om, at fyringen af Søren Eriksen er dikteret af Trafikminister Hans Chr. Schmidt. For han kan ikke udholde Søren Eriksen, og det var han åbenbart i stand til at lade bestyrelsesformanden Mogens Granborg forstå – klart og utvetydigt. Sagen kunne godt være håndteret anderledes – eksempelvis med en røffel til Søren Eriksen, der jo ellers har klaret sit job flot. Det er ikke nemt at stå i spidsen for DSB.

Omvendt kan Københavns Universitet ikke finde ud af at fyre en rektor, som er involveret i en skandale, der involverer bedrageri, forskningsfusk, sex og manglende tillid. Sager den famøse rektor selv har været involveret i på nærmeste hold, og som næppe har været tilbundsgående undersøgt i den undersøgelse, som Universitetet selv har foranstaltet.

I modsætning til Hans Chr. Schmidt var Videnskabsminister Charlotte Sahl-Madsen ikke i stand til at vride armen om på bestyrelsen for Københavns Universitet, og det vidner om en svag minister. Hun burde have ladet bestyrelsen forstå, at den ikke kunne fortsætte med mindre den valgte at fyre rektor, og det skulle hun havde meldt klart ud i offentligheden i modsætning til Hans Chr. Schmidt, der har valgt at gemme sig bag sine revisorer.

Begge sager er dybt pinlige for regeringen, fordi de vidner om, at armslængdeprincippet for de to statsinstitutioner ikke kan tages alvorligt. I tilfældet med DSB sættes det tilside af en minister, der ser ud til at være ude i en personlig vendetta, og i KU’s tilfælde afsløres det, at bestyrelsen ikke er sin opgave voksen, og derfor burde fyres sammen med rektoren.

Konsekvensen af disse to sager kan blive, at det fremover bliver vanskeligere at rekruttere ordentlige ledere til de statslige institutioner, for hvem vil arbejde under et regime, hvor succeskriterierne er fuldstændig diffuse, og hvor almindelig anstændighed åbenbart kan sættes tilside af en bestyrelse, der enten er magtfuldkommen, eller lader sig drive rundt i managen af en minister.

5 responses to “Søren Eriksen forgår og Ralf Hemmingsen består

 1. Svært at være uenig i indlægget og HC Schmidt er heller ikke min kop te, men er fejlen ikke de underlige hybridkonstruktioner som regeringen lavet DSB og universiteterne om til. Hverken privat eller offentlig, men med det værste af begge modeller?

 2. @Anders Finn:

  På KU skulle man væk fra den gamle ledelsesmodel og have erhvervslivet mere ind over. Det tror jeg er gavnligt. Og i DSB’s tilfælde har man forsøgt at skabe konkurrence hvilket altid er sundt. Jeg tror mere det handler om at de ministre vi har ikke er dygtige nok til deres job. Desværre.

 3. Jeg er uenig.
  Søren Eriksen har lavet decideret svindel – ellers optræder der ikke sådanne forbehold i en revisionspåtegning. Han har handlet åbenlyst i strid med reglerne – så grelt, at revisionen – trods de ihærdigste anstrengelser – ikke har kunnet lukke øjnene.

  Spørgsmålet om Hemmingsen er mere diffuse og går mere på inkompetence. “Ingen er forpligtet udover sine evner!” – og her er vi tæt på, at det gør Hemmingsen ansvarsfri.

  Det dybere liggende problem er, at Hemmingsen har en opgave med så store ledelsesmæssige udfordringer på KU, at det er tvivlsomt om kompetente til jobbet overhovedet eksisterer.

  I DSB er problemet, at resultatkravene ikke er konsistente med mulighederne. Det nytter ikke, at forlange milliardafkast at et maskinsnedkeri i Holeby.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *